Cenník


Ceny za upratovacie služby sú individuálne a odvíjajú sa od objemu a frekvencie požadovaných prác. Cenová ponuka sa spravidla vypracuváva na základe osobného stretnutia s objednávateľom služby ako aj na základe obhliadky miesta, kde sa budú požadované práce vykonávať.

 

Prosím neváhajte nás kontaktovať.